• کباب بختیاری با مخلفات

  کباب بختیاری با مخلفات

  68,000 تومان +
 • چلو کباب برگ مخصوص

  کباب برگ مخصوص با برنج

  270 گرم مغز راسته یا فیله گوسفندی همراه با چلو

  95,000 تومان +
 • کباب برگ مخصوص با مخلفات

  کباب برگ مخصوص با مخلفات

  270 گرم مغز راسته یا فیله گوسفندی همراه با سبزیجات بخارپز

  95,000 تومان +
 • کباب کوبیده لقمه زعفرانی با مخلفات

  کباب کوبیده لقمه زعفرانی با مخلفات

  320 گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله همراه با سبزیجات بخارپز

  45,000 تومان +
 • کباب کوبیده نگیندار

  کباب کوبیده نگیندار

  200 گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله + 70 گرم فیله مرغ

  35,000 تومان +
 • کشک بادمجان

  کشک بادمجان

  24,000 تومان +
 • کوفته با سیب زمینی

  کوفته با سیب زمینی

  33,000 تومان +