• دوغ بزرگ میهن

  دوغ بزرگ میهن

  6,000 تومان +
 • دوغ کوچک میهن

  دوغ کوچک میهن

  2,500 تومان +
 • زرشک پلو با مرغ

  زرشک پلو با مرغ

  39,000 تومان +
 • سالاد شیرازی

  سالاد شیرازی

  10,000 تومان +
 • سالاد-فصل

  سالاد فصل

  12,000 تومان +
 • سبزی پلو با فیله ماهی قزل آلا

  سبزی پلو با فیله ماهی قزل آلا

  55,000 تومان +
 • سوپ روز

  سوپ روز

  14,000 تومان +
 • شنیسل مرغ با مخلفات

  شنیسل مرغ با مخلفات

  35,000 تومان +
 • عدس پلو با گوشت

  عدس پلو با گوشت

  100گرم گوشت چرخ کرده به همراه پلو و عدس و کشمش

  40,000 تومان +
 • لازانیا

  لازانیا

  40,000 تومان +
 • لوبیا پلو با گوشت تکه ای

  لوبیا پلو با گوشت تکه ای

  40,000 تومان +
 • ماست موسیر

  12,000 تومان +
 • ماست و خیار ویژه

  ماست و خیار ویژه

  12,000 تومان +
 • ماهی کبابی همراه با مخلفات

  ماهی کبابی همراه با مخلفات

  49,000 تومان +
 • ماکارونی-مخصوص-میزبان

  ماکارونی مخصوص میزبان

  28,000 تومان +
 • مرغ با مخلفات

  مرغ با مخلفات

  33,000 تومان +
 • نوشابه خانواده اسپرایت

  نوشابه خانواده اسپرایت

  4,500 تومان +
 • نوشابه خانواده زیرو

  نوشابه خانواده زیرو

  4,500 تومان +