• آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  2,000 تومان +
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  1,200 تومان +
 • آبگوشت-مخصوص-میزبان

  آبگوشت مخصوص میزبان

  52,000 تومان +
 • استانبولی پلو با گوشت چرخ کرده

  استامبولی پلو با گوشت چرخ کرده

  35,000 تومان +
 • باقالی پلو

  باقالی پلو

  15,000 تومان +
 • باقالی-پلو-با-ماهیچه-کامل-برهرستوران میزبان

  باقالی پلو با ماهیچه کامل بره

  110,000 تومان +
 • باقالی پلو با مرغ

  باقالی پلو با مرغ

  39,000 تومان +
 • بورانی اسفناج

  بورانی اسفناج

  12,000 تومان +
 • ترشی لیته

  ترشی لیته

  7,000 تومان +
 • ته چین مرغ

  ته چین مرغ

  42,000 تومان +
 • جوجه چینی با مخلفات و سس تارتار

  جوجه چینی با مخلفات و سس تارتار

  42,000 تومان +
 • جوجه کباب با استخوان

  جوجه کباب با استخوان با مخلفات

  600 گرم جوجه ارگانیگ همراه با چلو یا سبزیجات بخارپز

  45,000 تومان +
 • جوجه کباب با استخوان سیخی

  40,000 تومان +
 • چلو جوجه کباب

  جوجه کباب با برنج(سینه و ران)

  300 گرم ران یا سینه مرغ بدون استخوان همراه با چلو

  42,000 تومان +
 • جوجه کباب با مخلفات

  جوجه کباب با مخلفات

  300 گرم ران یا سینه مرغ بدون استخوان همراه با سبزیجات بخارپز

  39,000 تومان +
 • جوحه کباب با استخوان با مخلفاترستوران میزبان

  جوحه کباب با استخوان با مخلفات

  45,000 تومان +
 • خوراک برگ مخصوص

  95,000 تومان +
 • خوراک ماهی قزل آلا

  خوراک ماهی قزل آلا

  49,000 تومان +