• جوجه کباب با استخوان سیخی

  40,000 تومان +
 • خوراک برگ مخصوص

  95,000 تومان +
 • خوراک ماهیچه گوسفندی

  120,000 تومان +
 • سبزی پلو با ماهی کبابی

  55,000 تومان +
 • شیشلیک با مخلفات

  125,000 تومان +
 • ماهی سرخ شده بدون برنج و مخلفات

  44,000 تومان +
 • ماهی کباب بدون برنج و مخلفات

  44,000 تومان +
 • ماهیچه بدون برنج و مخلفات

  115,000 تومان +
 • چلو ماهیچه گوسفندی

  120,000 تومان +
 • کباب بختیاری سیخی

  66,000 تومان +
 • کباب سلطانی با مخلفات

  105,000 تومان +
 • کباب سلطانی سیخی

  96,000 تومان +
 • کباب شیشلیک سیخی

  122,000 تومان +
 • چلو جوجه کباب

  جوجه کباب با برنج(سینه و ران)

  300 گرم ران یا سینه مرغ بدون استخوان همراه با چلو

  42,000 تومان +
 • آبگوشت-مخصوص-میزبان

  آبگوشت مخصوص میزبان

  52,000 تومان +
 • استانبولی پلو با گوشت چرخ کرده

  استامبولی پلو با گوشت چرخ کرده

  35,000 تومان +
 • سبزی پلو با مرغ

  مرغ با سبزی پلو

  39,000 تومان +
 • باقالی پلو

  باقالی پلو

  15,000 تومان +
 • باقالی-پلو-با-ماهیچه-کامل-برهرستوران میزبان

  باقالی پلو با ماهیچه کامل بره

  110,000 تومان +
 • باقالی پلو با مرغ

  باقالی پلو با مرغ

  39,000 تومان +
 • بورانی اسفناج

  بورانی اسفناج

  12,000 تومان +
 • ترشی لیته

  ترشی لیته

  7,000 تومان +
 • ته چین مرغ

  ته چین مرغ

  42,000 تومان +
 • جوجه چینی با مخلفات و سس تارتار

  جوجه چینی با مخلفات و سس تارتار

  42,000 تومان +
 • جوجه کباب با استخوان

  جوجه کباب با استخوان با مخلفات

  600 گرم جوجه ارگانیگ همراه با چلو یا سبزیجات بخارپز

  45,000 تومان +
 • جوجه کباب با مخلفات

  جوجه کباب با مخلفات

  300 گرم ران یا سینه مرغ بدون استخوان همراه با سبزیجات بخارپز

  39,000 تومان +
 • جوحه کباب با استخوان با مخلفاترستوران میزبان

  جوحه کباب با استخوان با مخلفات

  45,000 تومان +
 • خوراک ماهی قزل آلا

  خوراک ماهی قزل آلا

  49,000 تومان +
 • خوراک ماهی قزل آلا با مخلفات

  خوراک ماهی قزل آلا با مخلفات

  49,000 تومان +
 • فسنجان

  خورشت فسنجان

  39,000 تومان +
 • خورشت قورمه سبزی

  خورشت قورمه

  27,000 تومان +
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  1,200 تومان +
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  2,000 تومان +
 • خورشت قیمه بادمجان

  خورشت قیمه بادمجان

  27,000 تومان +
 • خورشت قیمه سیب زمینی

  خورشت قیمه سیب زمینی

  27,000 تومان +
 • دلستر لیمو

  دلستر لیمو

  3,000 تومان +